Bedrijven

4 goede redenen om deel te nemen aan Oxfam Peacewalker

1. Je versterkt de band tussen je medewerkers

Vier collega’s gaan samen 42 km wandelen. De wandelaars en hun supporters (de minder sportieve medewerkers bijvoorbeeld) zullen de handen in elkaar moeten slaan. Dankzij de supporters, die instaan voor de bevoorrading, komen de wandelaars met de glimlach over de eindmeet. Samen zullen ze 10 onvergetelijke uren 'teambuilding' beleven.

2. Je steunt ontwikkelingsprojecten en schrijft je bedrijf vanuit deze dynamiek in

Iedereen heeft het recht op voedsel, op verzorging, op waardig werk, op onderwijs, op een leven in vrede en veiligheid. Toch worden miljoenen mensen deze fundamentele rechten nog steeds ontzegd.
Dankzij de fondsen, die onder meer de teams van Oxfam Peacewalker verzamelen, steunt Oxfam-Solidariteit partners in het Zuiden die strijden tegen het onrecht van de armoede.

3. Je neemt deel aan een groen evenement dat het milieu op de eerste plaats zet

Ieder jaar treffen we nieuwe maatregelen om de ecologische voetafdruk van Oxfam Peacewalker te verbeteren. Enkele voorbeelden:

  • We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en carpooling.
  • We bestellen fruit in bulk.
  • We reduceren het verpakkingsafval
  • We sorteren afval
  • We doen minder papieren verzendingen (bestelsysteem)

4. Je bedrijf is actief en gezond

Door aan sport te doen, blijf je gezond. Een bedrijf dat lichaamsbeweging promoot bij zijn medewerkers vindt welzijn op het werk belangrijk en voert een respectvol personeelsbeleid. Bovendien kan het slagen van een uitdaging als deze iedere werknemer een persoonlijke voldoening geven.