Verkeer en vervoer

Chauffeur en co-chauffeur

Een aantal vrijwilligers nemen het vervoer van materiaal en vrijwilligers van en naar de CP’s/WP’s op zich. In de vrachtwagens worden de chauffeurs vaak bijgestaan door een co-chauffeur, die niet zozeer het stuur overneemt, maar helpt bij het laden en lossen.

Parkeerwachter

Op de CP’s zijn parkings voor de supporters en stappers. Als parkeerwachter kijk je erop toe dat:

  • de chauffeurs strak parkeren.
  • enkel de wagens van de organisatie op de parking komen of wagens die over een parkeerkaart met daarop het teamnummer beschikken.

Wegenwachters

De wegenwachters wijzen deelnemers en supporters de weg op gevaarlijke oversteekplaatsen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan de finish komt. De wegenwachters krijgen een signalisatiebord en dragen een reflecterend jasje.