Vrijwilligers die een uitkering krijgen

Sommige personen moeten eerst toelating vragen vooraleer ze het vrijwilligersstatuut kunnen krijgen, zonder (een deel van) hun uitkering te verliezen:

  • Werklozen of bruggepensioneerden: via het formulier C45B (voor de RVA). Je kan het  formulier C45B aanvragen via eventvolunteers@oxfamsol.be.
  • Personen die een leefloon krijgen: via hun dossierbeheerder bij het OCMW
  • Personen die een uitkering krijgen: schriftelijke aanvraag bij hun mutualiteit